לבחור בעצמי

סדנה חינמית בנושא "לבחור בעצמי" – העצמת כוח הבחירה החופשית