פנים אל פנים – סדנה לחודש אלול תשעט

מחפשת הכנה רוחנית לימי התשובה? בואי לבנות כלי לאור המיוחד של ימי התשובה!