מהו טיפול יהודי?

מה מייחד את הטיפול היהודי על פני שיטות הטיפול השונות?

דיאלוג של פחדים ואמונה

ישנם שלל מצבים טראומתיים שמולידים פחדים וחרדות שמצריכים הרבה עמל ויגיעה כדי להשתחרר מהם. אבל גם בלי כל זה, נפש האדם נבראה כך שקשה לה לפוגג פחדים מוחשיים באמצעות אמונה מופשטת בלבד.