איך להרפות מהדחף לרצות?

מהי האבחנה בין חסד נכון ובין חסד מזיק?