יום עיון גוף נפש תש"פ

יום פתוח לקראת שנת הלימודים תשפ